Cookies

1. WIE ZIJN WIJ?

Welkom op de site http://media.renault.com, uitgegeven door Renault S.A.S. (raadpleeg onze wettelijke vermeldingen.)

Onze activiteiten bestaan uit de bouw en verkoop van voertuigen met verbrandingsmotor of elektromotor.

Deze rubriek is gewijd aan ons beleid inzake cookies.
Hij vertelt u meer over de oorsprong en het gebruik van de navigatiegegevens die deze cookies kunnen registreren in uw browser.
Dit beleid is dan ook belangrijk, zowel voor u als voor ons: u wilt op een positieve manier en vol vertrouwen kunnen genieten van onze aanbiedingen en services en wij wensen op een nauwkeurige en volledige manier te antwoorden op uw vragen over de manier waarop wij deze 'koekjes' gebruiken om rekening te houden met uw wensen.

Wanneer onze inhoud wordt weergegeven, kunnen er navigatiegegevens van uw toestel (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen in zogeheten 'cookies', kleine bestandjes die op uw toestel worden opgeslagen, en dit op voorwaarde dat u deze cookies expliciet hebt aanvaard. Deze keuze kunt u op elk moment wijzigen (zie hoofdstuk 4).

2. WAT IS EEN COOKIE EN WAARVOOR DIENT HET?
Een cookie is een tekstbestand dat met uw toestemming wordt opgeslagen op een speciaal daartoe voorziene ruimte op de harde schijf van uw toestel (computer, tablet, enz.) wanneer u met een browser online diensten raadpleegt. Deze bestandjes worden door de server van een website doorgestuurd naar uw browser. Aan elk cookie wordt een anonieme identifier toegekend. Het cookie-bestand stelt de uitgever in staat het toestel waarop het wordt opgeslagen te identificeren gedurende de geldigheidsperiode of registratieperiode van het betrokken cookie. Een cookie kan niet worden gebruikt om fysieke personen te traceren.
Wanneer u de websites van de RENAULT-groep raadpleegt, kunnen we mits uw toestemming verschillende soorten cookies installeren: werkingscookies, prestatiecookies, sociale cookies en publiciteitscookies.

3. WELKE SOORTEN VAN COOKIES GEBRUIKEN DE SITES VAN DE RENAULT-GROEP?

De cookies die we uitsturen vanaf onze websites zijn opgesplitst in vier categorieën om het beheer ervan te vereenvoudigen:
• Werkingscookies (koppeling naar de sectie)
• Prestatie- en analysecookies (koppeling naar de sectie)
• Sociale cookies (koppeling naar de sectie)
• Publiciteitscookies (koppeling naar de sectie)

4. HOE BEHEERT U UW COOKIES OP DE SITES VAN DE RENAULT-GROEP?

U kunt op twee manieren parameters configureren voor de cookies die we gebruiken op de sites van de Renault-groep:

a) (Aanbevolen) Met het beheersysteem voor cookies dat we u ter beschikking stellen: koppeling naar de configuratie-interface
Dit systeem stelt u in staat om zelf in te stellen welke van de hierboven vermelde types van cookies u tijdens de navigatie op onze sites wilt toestaan. Het biedt u ook de mogelijkheid om uw keuzes op gelijk welk ogenblik te wijzigen.

b) Via de instellingen van uw webbrowser:
U kunt uw browser zodanig configureren dat de cookies op uw toestel worden opgeslagen of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever. U kunt uw browser ook zodanig instellen dat u elk cookie afzonderlijk moet aanvaarden of weigeren alvorens het op uw toestel wordt opgeslagen.

Het beheer van de cookies en van uw instellingen verschilt van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Daar vindt u informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.
Hieronder vindt u de koppelingen naar pagina's met meer informatie over de configuratie van uw browser:

• Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
• Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
• Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Zodra u uw voorkeuren hebt opgeslagen, lezen of schrijven we enkel nog de cookies die uw regels toelaten. Cookies geregistreerd voordat u deze parameters hebt ingesteld, blijven op uw computer staan. U kunt ze eveneens wissen in de instellingen van uw browser.

Belangrijk om weten is dat we een cookie gebruiken om uw voorkeuren over cookies op te slaan. Dat impliceert dat u:
a) al uw voorkeuren opnieuw dient in te stellen wanneer u alle cookies wist.
b) uw voorkeuren dient bij te werken wanneer u een ander toestel, ander profiel of andere browser gebruikt.

5. WELKE GEVOLGEN BRENGT DE WEIGERING VAN COOKIES MET ZICH MEE?

Als u de registratie van cookies weigert in een toestel of als u reeds geregistreerde cookies verwijdert, kunt u niet langer genieten van bepaalde functies die noodzakelijk zijn om bepaalde delen van de websites van de Renault-groep te bekijken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u inhoud of diensten raadpleegt waarvoor we u moeten kennen. Het zou eveneens het geval zijn wanneer wij (of onze dienstverleners) niet meer kunnen zien met welke browser u werkt, welke taal- of weergaveopties u hebt ingesteld of vanuit welk land uw toestel met het internet is verbonden. Dat is vaak nodig om de technische compatibiliteit te verzekeren.
Indien u cookies weigert of verwijdert die nodig zijn voor de werking van de site, kan de Renault-groep niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een gebrekkige werking van onze diensten als deze te wijten is aan het feit dat de Renault-groep geen cookies kan registreren of raadplegen.

6. DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VAN COOKIES:

a. Werkingscookies

De werkingscookies van een site stellen u in staat om de site te doorbladeren en de voornaamste functies ervan te gebruiken, zoals beveiligde ruimtes, winkelmandjes en facturatiepagina's.
Deze cookies verzamelen geen enkele informatie die kan worden gebruikt voor marketing of het bepalen van een doelgroep.

Wij gebruiken ze om de volgende redenen:
- Om de voorstelling van de sites van de Renault-groep af te stemmen op de weergavevoorkeuren van uw toestel: 
> Gebruikte taal
> Weergaveresolutie
> Gebruikt besturingssysteem
- Om de gegevens te bewaren die u hebt ingevoerd in de formulieren die u hebt ingevuld op de sites van de Renault-groep (inschrijving of toegang tot de klantenruimte)
- Om toegang te geven tot de voorbehouden en persoonlijke ruimtes van onze site, zoals onze klantenruimte, met behulp van aanmeldgegevens of gegevens die u ons eerder hebt toevertrouwd
- Om de veiligheid te waarborgen, bijvoorbeeld wanneer u na een zekere tijd wordt gevraagd zich opnieuw aan te melden bij de klantenruimte.
- Om de bestelde producten en services te onthouden tot aan de bevestigingspagina
- Om bijstand te verlenen door middel van online gesprekken
- Om informatie te delen met een technische partner met als enige doel u te laten genieten van de services of functies van onze sites.

Het instrument dat we u ter beschikking stellen om cookies te beheren, stelt u niet in staat deze categorie van cookies uit te schakelen. Om onze site te gebruiken, dient u deze cookies te aanvaarden. Als u het gebruik van deze cookies via een andere weg blokkeert, kunnen we niet garanderen dat u op een normale wijze op onze website kunt surfen.

b. Prestatie- en analysecookies

Deze site gebruikt Google Analytics, een analysedienst voor websites geleverd door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies die ons helpen om het gebruik van de website door de bezoekers in kaart te brengen. De gegevens die deze cookies genereren betreffende uw gebruik van deze site (inclusief uw IP-adres) worden door Google verzonden en opgeslagen op servers gevestigd in de Verenigde Staten. Wij gebruiken deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, verslagen over de activiteiten op de site samen te stellen en andere diensten met betrekking tot de activiteit van de site en het internetgebruik te leveren. Meer informatie over de dienst Google Analytics vindt u op de volgende pagina:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Wij gebruiken ze om de volgende redenen:
- Om statistieken op te stellen over de frequentie waarmee de sites van de Renault-groep worden bezocht en waarmee de verschillende elementen van die sites worden gebruikt (bijvoorbeeld de bezochte rubrieken en inhoud, de duur van een bezoek of het aantal foutmeldingen dat u krijgt). Zo helpen de cookies ons om de belangstelling in en ergonomie van onze services te verbeteren.
- Om de efficiëntie van onze marketingcampagnes te meten en te weten te komen welke pagina's u echt interesseren.
- Om diverse functies te testen.

c. Cookies met betrekking tot het gebruik van de sociale netwerken

De zogeheten 'sociale' cookies zijn verwant met diensten geleverd door derden, zoals de toetsen 'Vind ik leuk' en 'Delen'.
Deze cookies worden gebruikt om u diensten te leveren of om uw voorkeuren voor de interactie met sociale netwerken te onthouden.
Het sociale netwerk dat een dergelijke toets levert, zal u aan de hand van deze toets ook kunnen identificeren, zelfs indien u deze toets niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. Dit type van toets geeft het betrokken sociale netwerk meer inzicht in uw navigatie op onze site, gewoon door het feit dat uw account van het betrokken sociale netwerk actief was op het toestel (sessie geopend) terwijl u onze site bezocht.

Wij hebben geen enkele controle over de processen die de sociale netwerken gebruiken om informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze site te verzamelen en over de persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Gelieve hiervoor het privacybeleid van het sociale netwerk te raadplegen zodat u precies weet voor welke doeleinden (publiciteit, enz.) de sociale netwerken de navigatie-informatie die ze met deze applicatietoetsen inzamelen, gebruiken. Dit privacybeleid moet u de mogelijkheid bieden om keuzes te maken bij deze sociale netwerken en uw gebruikersaccount bij elk van deze netwerken te beheren.

Wij gebruiken ze om de volgende redenen:
- Om een koppeling naar/met sociale netwerken zoals Facebook te maken
- Om u te identificeren bij de sociale netwerken wanneer u de deeloptie gebruikt
- Om uw inschrijving voor bepaalde van onze diensten te vereenvoudigen door uw aanmeldgegevens van een sociaal netwerk te gebruiken

U kunt deze cookies aanvaarden of weigeren maar hun weigering kan er voor zorgen dat u geen toegang hebt tot bepaalde deel- en interactiefuncties van de netwerken in kwestie.

d. Publiciteitscookies die derden via onze site verspreiden

Deze externe partijen leveren diensten wanneer ze merken dat u onze site hebben bezocht.

• WAT IS HET BELANG VAN AANGEPASTE PUBLICITEIT IN UW BROWSER?

Onze doelstelling bestaat erin u de meest relevante publiciteit te bieden. Daartoe maken cookies het mogelijk om in realtime te bepalen welke publiciteit op een bepaalde terminal moet worden weergegeven in functie van het recente gebruik van één of meer sites of toepassingen.
Iedereen ziet liever publiciteit die aansluit bij zijn interesses dan publiciteit waar men niets aan heeft. Dat geldt ook voor adverteerders: zij bieden hun publiciteit het liefst aan aan gebruikers die er daadwerkelijk interesse voor hebben.

Wij gebruiken ze om de volgende redenen:
- Om de publiciteit die via onze publicitaire ruimtes wordt weergegeven op uw toestel (mits uw voorafgaande toestemming) aan te passen aan de locatie (lengte- en breedtegraad) die uw toestel doorgeeft
- Om de publicitaire regie informatie te geven over uw bezoek en zo de publiciteit af te stemmen op uw voorkeuren
- Om de publicitaire inhoud die via onze publicitaire ruimtes wordt weergegeven op uw toestel aan te passen aan de anonieme persoonlijke gegevens die u aan deze publicitaire regio hebt doorgegeven

De verspreiding en het gebruik van de cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partij. Wij informeren u over het doel van de cookies die we kennen en de middelen waarover u beschikt om het gebruik van deze koekjes te beheren.


7. COMPLEMENTAIRE OPLOSSINGEN VOOR HET BEHEER VAN PUBLICITAIRE COOKIES DIE DOOR DERDEN VIA ONZE WEBSITE WORDEN VERSPREID

U kunt zich aanmelden op de website Youronlinechoices, u aangeboden door de professionals van de digitale publiciteitssector die zich hebben verenigd in de Europese EDAA (European Digital Advertising Alliance) en die in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.

Zo krijgt u een overzicht van de ondernemingen die ingeschreven zijn bij dit platform en die u de mogelijkheid bieden om de cookies te weigeren of te aanvaarden die deze ondernemingen gebruiken om de publiciteit die op uw toestel wordt weergegeven aan te passen aan uw navigatie-informatie:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Dit Europese platform wordt gebruikt door heel wat professionals uit de sector van de internetpubliciteit en biedt een gecentraliseerde interface waarmee u de gebruikte cookies kunt weigeren of aanvaarden om de publiciteit af te stemmen op de websites die u op uw toestel bezoekt. Opgelet: deze procedure verhindert niet dat er publiciteit wordt weergegeven op de websites die u bezoekt. Ze blokkeert enkel de technologieën die het mogelijk maken om de publiciteit aan te passen aan uw interesses.

8. ALS U UW TOESTEL DEELT MET ANDERE PERSONEN


Als uw toestel wordt gebruikt door meerdere personen of wanneer op een en hetzelfde toestel meerdere browsers worden gebruikt, kunnen we niet verzekeren dat de diensten en publiciteit bestemd voor uw toestel overeenstemmen met uw eigen gebruik van dat toestel en niet met dat van een andere gebruiker.
In dat geval kiest u zelf en op eigen verantwoordelijkheid het gedeelde gebruik van uw toestel en de configuratie van de cookieparameters van uw browser.

9. BIJZONDER GEVAL: DE 'FLASH'©-COOKIES VAN ADOBE FLASH PLAYER™

Adobe Flash Player™ is een informaticatoepassing waarmee men snel dynamische inhoud kan ontwikkelen om basis van de programmeertaal Flash. Flash onthoudt (net als de bijbehorende toepassingen) de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze inhoud met behulp van een technologie die veel gelijkenissen vertoont met cookies. Adobe Flash Player™ beheert deze informatie en uw keuzes echter via een andere interface dan die van uw browsersoftware. Indien uw toestel inhoud weergeeft die met Flash werd ontwikkeld, nodigen we u uit om de Beheerinstrumenten voor Flash-cookies te raadplegen. Dat kan rechtstreeks op de site http://www.adobe.com.

Groupe Renault
Draai uw smartphone.
Hou uw smartphone verticaal om onze website optimaal te kunnen bekijken.
0:00 / 0:00
Download condities
Alle elementen van de website (met name foto’s, teksten, video’s en beelden) zijn eigendom van Renault SAS en/of zijn filialen of derden die Renault SAS de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Deze elementen worden aan derden ter beschikking gesteld voor redactiedoeleinden. Het is ten strengste verboden deze elementen te gebruiken voor commerciële doeleinden en marketing- en publiciteitsdoeleinden in het bijzonder. Alle merken op de site zijn eigendom van de Renault-groep.