Mijn alerts

Voer uw e-mailadres in om uw alerts aan te maken of te wijzigen.

Ik heb al een profiel

ik maak een profiel aan

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden verwerkt door Renault SAS, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, met de bedoeling u berichten te sturen per e-mail. De gegevens worden ook verwerkt door onze dienstleverancier DMT Development Systems Group Inc. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële prospectiedoeleinden. Worden de verplichte velden op het formulier niet ingevuld, dan kunnen wij u geen berichten sturen. Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard worden zolang u geabonneerd blijft op onze berichten.

U beschikt over het recht op toegang tot en correctie van de u betreffende gegevens en over het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan. Deze rechten kunt u op elk moment laten gelden door ons een schrijven te sturen naar volgend adres: Renault SAS, Direction de la Communication, 13-15 quai Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.

U beschikt ook over de mogelijkheid om algemene of specifieke richtlijnen te definiëren met betrekking tot bepaalde verwerkingen, het bewaren, het verwijderen en het communiceren van uw persoonlijke gegevens in geval van overlijden. U kunt deze richtlijnen op elk moment aanpassen of verwijderen. De specifieke richtlijnen kunnen geregistreerd worden bij de verantwoordelijke voor de verwerking. De algemene richtlijnen kunnen geregistreerd worden bij een digitale derde vertrouwenspartij, gecertificeerd door het CNIL.

Groupe Renault
Draai uw smartphone.
Hou uw smartphone verticaal om onze website optimaal te kunnen bekijken.
0:00 / 0:00
Download condities
Alle elementen van de website (met name foto’s, teksten, video’s en beelden) zijn eigendom van Renault SAS en/of zijn filialen of derden die Renault SAS de toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken. Deze elementen worden aan derden ter beschikking gesteld voor redactiedoeleinden. Het is ten strengste verboden deze elementen te gebruiken voor commerciële doeleinden en marketing- en publiciteitsdoeleinden in het bijzonder. Alle merken op de site zijn eigendom van de Renault-groep.